Platební podmínky

Platební podmínky jsou stanovovány individuálně po dohodě se zákazníkem.